Kalite Politikamız

Mükemmellik Standardı

Ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara uygun, yönetim sistemleri gerekliliklerini en etkin şekilde uygulayarak yüksek kaliteli ürün ve hizmetler üretmek.

Sürdürülebilir Çevre Bilinci

Kısa ve uzun vadede çevre kirliliği ile ilgili risklerin minimum düzeye indirilmesi için gereken önlemleri kaynağında almak, atıkların tasnifi ve doğaya uygun şekilde bertarafını sağlamak ve çalışanlara da bu bilinci aşılamak.

Nitelikli İnsan Kaynağı

Firma amaç ve hedefleri doğrultusunda ahlak, çevre ve insan haklarına saygılı, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi benimseyen kalite bilinci oluşmuş personellerle çalışmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Üretimin tüm aşamalarında meydana gelebilecek iş güvenliği ve çevresel risklerden, tehlikelerden çalışanlar ve tüm tarafların korunması için güvenliği ön planda tutarak tedbirler almak.

İnovatif Yaklaşım

Geçmişten gelen bilgi ve tecrübesini teknoloji ile birleştirip, yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip edip, aynı zamanda yeni fikirler üretip, ürün güvenliği ve hijyen standartlarını sağlamak.

Evrensel Haklar

Evrensel haklar konusunda yüksek standartları hedefleyen bir firma olmaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

  • Kuruluşumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek,
  • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumak,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili Ulusal, uluslararası standartlara ve yasal şartlara tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamak,
  • Bilgi güvenliği eğitimlerinin düzenli olarak verilmesini sağlamak, personellerimizde bilgi güvenliği farkındalığını oluşturmak,
  • Bilgi güvenliği amaç ve hedeflerimize ulaşarak Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli geliştirmek,
  • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütmeyi ve kesintisiz hizmet vermek,
  • Bilgi Güvenliği Temel Politikamızdır.